Integritetspolicy

Personuppgiftspolicy

Syftet med denna policy är att skapa trygghet och ge dig detaljerad information om hur vi hanterar dina personuppgifter när du använder våra tjänster. I följande text beskriver vi hur uppgifterna hanteras, sparas, raderas samt vilka rättigheter du har.

GDPR

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress men även uppgifter om IP-nummer och om ditt användarbeteende. Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, analysering, registrering och lagring. 

VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

VILKA UPPGIFTER SAMLAS IN?

Beroende på vilken tjänst du använder kan vi samla in följande uppgifter:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • IP-adress
 • Personnummer 

Andra uppgifter som du själv lämnar på webbplatsen och dess tjänster. När du använder webbplatsen och dess tjänster kan viss information inhämtas automatiskt. Information om din användning och teknisk data, vilket kan inkludera din URL genom vilket du får åtkomst till webbplatsen och dess tjänster, din IP-adress, din enhets ID, information om nätverks- och datorprestanda, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem. Informationen är statisk och du som användare blir anonym utan att möjlighet att identifieras.

ÄNDAMÅL OCH LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter, som användare, behandlas för följande ändamål med stöd av den lagliga grund som anges nedan. Nedan beskriver vi också hur vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Ändamål

Laglig grund


Skapa och administrera dina beställda nyhetsbrev eller andra beställda tjänster.


Följa och hantera orderhistorik t.ex. om betalsätt.


För att fullgöra avtal i vilket du är part

För att fullgöra dina beställningar av produkter/tjänster.


Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter på din kundprofil.


För att fullgöra avtal i vilket du är part


För att genomföra profilering.


Genom att analysera ditt beteende på vår webbplats kan vi komma att skicka dig riktad information och marknadsföring via olika digitala kontaktkanaler exempelvis sms, push-notiser, sociala medier.


Samtycke som innebär att du godkänner denna typ av behandling


För att kunna ge en relevant & personlig användarupplevelse på vår webbplats.


Ge prenumeranter och besökare ett personligt anpassat innehåll.


Ge relevanta rekommendationer och

erbjudanden. 


Intresseavvägning varvid det ligger i vårt intresse att ge en hög använda upplevelse genom att det är enkelt att använda våra tjänster och att de vi kommunicerar uppfattas som relevant

 

För att kunna hantera kundtjänstärenden.


Kommunicera med dig som användare av våra tjänster och besvara frågor.


Utreda klagomål eller supportärenden (inklusive teknisk support).

 

 

För att fullgöra avtal i vilket du är part.

Intresseavvägning, varvid vårt berättigade intresse är att kunna tillhandahålla effektiv support till våra användare och prenumeranter

 

Ekonomistyrning, bokföring och redovisning. 

Vi använder också dina ev. köp eller transaktioner för vår bokföring och redovisning

 

För att fullgöra rättsliga förpliktelser

HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar dina personuppgifter så länge de behövs för ovan angivna ändamål och så länge du är kund eller så länge det måste sparas på grund av lagkrav, därefter tas uppgifterna bort eller avidentifieras. I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än 3 år.

VEM KAN VI DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED?

Dina personuppgifter kan komma att delas med andra företag som utför tjänster på uppdrag av oss, exempelvis analys, distribution eller andra tjänster för att uppfylla det avtal där du ingår som part. 

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy, om vi inte är skyldiga att göra det till följd av ett domstolsbeslut eller om vi har fått ditt medgivande till sådant utlämnande. Om det finns misstanke om att du har begått ett brott i samband med användningen av webbplatsen och dess tjänster kan uppgifter, på begäran, lämnas ut till myndigheter. Detta utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina personuppgifter (t.ex. när vi använder en tredje part för att utföra betalningstransaktioner eller lagra information på en server), ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges i denna personuppgiftspolicy. 

Mailchimp (e-posttjänst)

Mailchimp, (The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308. USA) är ett verktyg som vi använder för att skicka ut viktiga meddelanden till våra kunder och samarbetspartners, men används också för att skicka ut marknadsinformation till potentiella kunder. När du tillhandahåller dina kontaktuppgifter till oss kommer vi att lagra dessa i denna tjänst för att skicka viktig information och/eller marknadsinformation till dig.

Oderland (hostingtjänst)

Vi använder Oderland Webbhotell AB, Östra Hamngatan 50B, 411 09 Göteborg. Org. Nr 556680-8746 som leverantör av hostingtjänster till våra kunder. När vi mottagit dina kontaktuppgifter, kommer utvalda delar även att lagras på ert konto hos Oderland för tjänstens funktionalitet.

DINA RÄTTIGHETER

Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som användare vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering och rätt att invända mot behandling, exempelvis direktmarknadsföring. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten, Datainspektionen.

COOKIES

VAD ÄR COOKIES?

Webbplatsen och dess tjänster använder så kallade “cookies”. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk via din webbläsare. De lagrar särskild information (t.ex. dina förvalda språkinställningar eller sidinställningar) som din webbläsare kan återföra till oss nästa gång du besöker vår webbsida (beroende på cookiens livslängd). 

VILKA COOKIES ANVÄNDER VI?

Vi använder två kategorier av cookies: cookies som krävs av tekniska skäl, utan vilka webbplatsens funktionalitet begränsas, och valfria cookies.

DU KAN STÄNGA AV COOKIES

Du kan naturligtvis använda vår webbsida utan att några cookies aktiveras överhuvudtaget (innefattande cookies av tekniska skäl). I din webbläsare kan du närsomhelst begränsa eller avaktivera användningen av cookies. Detta kan dock ha en negativ påverkan på funktionalitet och användarvänligheten på vår webbplats.

TJÄNSTER SOM ANVÄNDER COOKIES:

Sociala plugins

När du använder webbplatsen och dess tjänster kan du erbjudas att dela information från webbplatsen och dess tjänster på sociala medier, som t.ex. Facebook, LinkedIn och Instagram, via en implementerad social plug-in (som t.ex. en gilla-knapp). Om du väljer att dela information via en social plug-in kommer din webbläsare att överföra följande data till det sociala mediet:

 • datum och tid för ditt besök
 • Internet-adressen/URL för adressen som du för tillfället besöker
 • din IP-adress
 • vad du använt för webbläsare
 • vad du använt för operativsystem
 • ditt användarnamn om du är en registrerad användare av det sociala mediet och, om tillämpligt, ditt för- och efternamn
 • om du använder en plug-in, den information som du använt denna specifika plug-in för.

Vänligen notera att vi inte har något inflytande över den information som sociala medier samlar in med hjälp av plugins. I fråga om sådan information hänvisar vi till villkoren för respektive socialt media. Vi uppmanar dig att hålla dig informerad om syftet med, och omfattningen av, insamlingen av uppgifter som sker genom sociala plugins. Du kan blockera sociala plugins i inställningarna för din webbläsare.

Hotjar (webbanalys)

Vår webbplats och dess tjänster använder Hotjar, en analystjänst från Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street St Julians STJ 1000, Malta, Europe, +1 (855) 464-6788 (“Hotjar”). Baserat på ditt medgivande kommer Hotjar analysera din användning av vår webbplats och dess tjänster på vårt uppdrag. Informationen som samlas in av Hotjar när du använder webbplatsen och dess tjänster (t.ex. den hänvisande URLn, vilka webbsidor du besökt, din typ av webbläsare, dina språkinställningar, ditt operativsystem, din skärmlösning) kommer bli överförda till en av Hotjars servrar inom EU, där de blir lagrade och analyserade; respektive resultat kommer sedan finnas tillgängliga för oss i anonymiserad form. I den här processen kommer inte användardata vara kopplad till din fulla IP adress. Du kan närsomhelst återkalla ditt medgivande till webbanalys genom att avregistrera dig på Hotjars webbplats, https://www.hotjar.com/opt-out. För ytterligare information om Hotjar: Hotjar Terms of Service, Hotjar Privacy policy.

Google Analytics (webbanalys)

Vår webbplats och dess tjänster använder Google Analytics från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”). Baserat på ditt medgivande kommer Google analysera din användning av vår webbplats och dess tjänster på vårt uppdrag. För detta använder vi bl.a.de Cookies. Informationen som samlas in av Google när du använder vår webbsida (t.ex. den hänvisande URLn, vilka webbsidor du besökt, din typ av webbläsare, dina språkinställningar, ditt operativsystem, din skärmupplösning) kommer bli överförda till en av Googles servrar i USA, där de blir lagrade och analyserade; respektive resultat kommer sedan finnas tillgängliga för oss i anonymiserad form. För ytterligare information om Google Analytics & Google Tag Manager: Google Analytics Terms of Service, Google Analytics security and privacy principles, Google Tag Manager Terms of Service, och Google Privacy Policy.

KONTAKT

Om du har några problem, frågor eller förslag, är du välkommen att kontakta oss.
Önskar du utöva någon av dina lagstadgade rättigheter ber vi dig att skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till angiven adress nedan. 

Venatio AB
Kristinebergsvägen 17
302 41 Halmstad
E-post: info@venatio.se

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer om cookies och GDPR

[venatio_woo_cat id="21"]